Bloombay - Babies & Kids - Bali home & interior - Robert Orlentpromenade 9A - Nieuwpoort

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

GEGEVENS VAN DE VERKOPER

Glamouroos bv

Gentweg 29

8600 Diksmuide

BE0783.514.134

0496/075.047

[email protected]

BESTELLINGEN EN BETALINGEN

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:

Betalingen via  Bancontact, payconic, overschrijving, consumptiecheques en cadeaukaarten.

Al onze prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Bloombay gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

Pas na de volledige betaling van de bestelling wordt het order verwerkt. Elke betaling dient voorzien te zijn van het betalingskenmerk vermeld op uw factuur. Zodra de bestelling wordt geplaatst kan er niet meer worden afgeweken van de prijs. Bij stijgingen of dalingen ná het plaatsen van de bestelling blijft de prijs deze van de overeenkomst. Bloombay blijft eigenaar van het artikel totdat er aan alle contractuele verplichtingen is voldaan.

VERZENDING

Verzendingen gebeuren via B-Post. Voor de levering van grote pakketten zoals meubelen, worden de leveringskosten telefonisch of per mail medegedeeld. De bezorging van meubels is enkel op de begane grond.

Vanaf een bestelling van 100€ zijn er geen verzendkosten naar België.

Bloombay kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de bestelling. We doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit door middel van een verklaring per mail. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen goederen door hun aard, zoals bijvoorbeeld fopspenen, niet worden teruggenomen.

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper bepaald.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Wij behouden ons het recht tot het weigeren van omruilen voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

KLACHTEN

Bloombay tracht de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Omruilen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product, kan u ons altijd contacteren voor meer informatie.

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Als er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Bloombay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen en we behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

GARANTIE

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

Onze garantie beperkt zich zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde bedrag aan de koper.

TOEPASSELIJK RECHT

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Bloombay kan deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan [email protected]

Voor de beslechting van alle geschillen betreffende de bovenvermelde voorwaarden is enkel de Belgische Wet van toepassing.

EIGENDOMSRECHT

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

Bloombay maakt gebruik van cookies om jou de beste service te verlenen. Manage cookies